Ostakohe.ee uudiskirjaga liitumise kampaania:

1. Kampaania korraldaja
Kampaania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Rukki tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306 (edaspidi korraldaja) ettevõtte.

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 12.05.2023 – 07.06.2023. 

3.2. Osalejad peavad kampaaniaperioodi jooksul liituma ostakohe.ee uudiskirja meililistiga täites registreerimisvälja kampaanialehel kampaania.ostakohe.ee 

3.3. Registreerumine on võimalik alates 12.05.2023 kl 00:00 kuni 07.06.2023 kl 23:59.

4. Auhinnafond

 

Auhind Arv

E-poe Ostakohe.ee 50€ kinkekaart

3

Kokku: 3

 

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Kõik kolm auhinda loositakse välja ühel korral kuupäeval 08.06.2023

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel kampaania.ostakohe.ee

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 01.07.2023.

6.1.1. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ Salesproff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel kampaania.ostakohe.ee. Saleproff OÜ võib kasutada registreeritud e-maili aadressi e-maili turunduseks ning kõikidel loosis osalejatel on alati õigus Salesproff OÜ poolt saadetud uudiskirja saamisest edaspidi loobuda kinnitades loobumine uudiskirja lõpus olevas väljas.

7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.4. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel kampaania.ostakohe.ee või telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).