Tatratee reklaamikampaania „Kaubamärgi Natures Own Factory loterii” eeskirjad

1. Kampaania korraldaja
Kampania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Rukki tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306 (edaspidi korraldaja) ettevõtte.

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 01.10.2022-30.11.2022. Registreerumisperiood: 01.10.2022-30.11.2022.

3.2. Osalejad peavad ostma kampaaniaperioodi jooksul korraga kaks (2) mistahes Natures Own Factory toodet, hoidma alles kviitungi ja registreeruma lehel tatratee.ee

3.3. Ühte kviitungit võib registreerida ainult ühe korra. Osaleja võib registreerida piiramatu arv kviitungeid.

3.4. Registreerumine on võimalik alates 01.10.2022 kl 00:00 kuni 30.11.2022 kl 23:59. Registreerumine enne või pärast seda ajavahemikku ei ole kehtiv.

4. Auhinnafond

Auhind Arv

Tatratee luksuslik komplekt

9
Veeketja 1
Kokku: 10

Kokku 10 auhinda koguväärtusega 429€

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Auhinnaloose on kokku 9.

 

Loosimise aeg Loteriiperiood Loteriivõitjate arv ja auhind
10.10.2022 kell 12.00 01.10.2022 kl 00:00 – 09.10.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
17.10.2022 kell 12.00 10.10.2022 kl 00:00 – 16.10.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
24.10.2022 kell 12.00 17.10.2022 kl 00:00 – 23.10.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
31.10.2022 kell 12.00 24.10.2022 kl 00:00 – 30.10.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
07.11.2022 kell 12.00 31.10.2022 kl 00:00 – 06.11.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
14.11.2022 kell 12.00 07.11.2022 kl 00:00 – 13.11.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
21.11.2022 kell 12.00 14.11.2022 kl 00:00 – 20.11.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
28.11.2022 kell 12.00 21.11.2022 kl 00:00 – 27.11.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk
01.12.2022 kell 12.00 01.10.2022 kl 00:00 – 30.11.2022 kl 23.59 Tatratee luksuslik komplekt x 1tk + Veeketja x 1tk

 

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel www.tatratee.ee

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama korraldajale registreeritud kviitungi ja isikut tõendava dokumendi. Registreeritud kviitungi number peab olema täpselt sama, mis on registreeritud veebilehel www.tatratee.ee

6.1.1. Kui kviitungi number ei ole registreeritud numbriga identne või kui ost ei vasta punktis 3.1. sätestatud tingimustele, on korraldajal õigus auhinda mitte üle anda.

6.2. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 31.12.2022.

6.3. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ SalesProff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel www.tatratee.ee. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitjad ja anda üle auhinnad. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.4. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel longchips.ee või telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).