SULIKO reklaamikampaania „ Kaubamärgi SULIKO loterii” eeskirjad

1. Kampaania korraldaja
Kampania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Rukki tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306 (edaspidi korraldaja) ettevõtte.

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 01.07.2021- 31.08.2021. Registreerumisperiood: 01.07.2021-31.08.2021.

3.2. 3.2. Osalejad peavad ostma kampaaniaperioodi jooksul korraga kaks (2) pudelit 1,5L SULIKO vett, hoidma alles kviitungi ja registreeruma lehel sulikowater.ee

3.3. Ühte kviitungit võib registreerida ainult ühe korra. Osaleja võib registreerida piiramatu arv kviitungeid.

3.4. Registreerumine on võimalik alates 01.07.2021 kl 00:00 kuni 31.08.2021 kl 23:59. Registreerumine enne või pärast seda ajavahemikku ei ole kehtiv.

4. Auhinnafond

Auhind Arv

Kamado BONO minimo grill (punane või must)

1

Usbeki katel 3.6 l.

1

Elektriline süütaja Texas Club LIGHTER

1

Puusüsi «Texas Club» 10 kg.

1

Joogikomplektid: SULIKO (6-pakk) ja NATURAL (8-pakk) mahladega

24
Kokku: 28

Kokku 28 auhinda koguväärtusega 933,41€

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Auhinnaloose on kokku 28.

 

Loosimise aeg Loteriiperiood Loteriivõitjate arv ja auhind
12.07.2021 kell 12.00 01.07.2021 kl 00:00 – 11.07.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
19.07.2021 kell 12.00 12.07.2021 kl 00:00 – 18.07.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
26.07.2021 kell 12.00 19.07.2021 kl 00:00 – 25.07.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
02.08.2021 kell 12.00 26.07.2021 kl 00:00 – 01.08.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
09.08.2021 kell 12.00 01.08.2021 kl 00:00 – 08.08.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
16.08.2021 kell 12.00 09.08.2021 kl 00:00 – 15.08.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
23.08.2021 kell 12.00 16.08.2021 kl 00:00 – 22.08.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
30.08.2021 kell 12.00 23.08.2021 kl 00:00 – 29.08.2021 kl 23.59 kolm (3) joogikomplektid: SULIKO ja NATURAL mahladega
01.09.2021 kell 12.00 01.07.2021 kl 00:00 – 31.08.2021 kl 23.59 üks (1) kamado BONO minimo grill (punane või must)

üks (1) Usbeki katel 3.6 l.

üks (1) Elektriline süütaja Texas Club LIGHTER ja üks (1) Puusüsi «Texas Club» 10 kg.

 

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel sulikowater.ee.

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama korraldajale registreeritud kviitungi ja isikut tõendava dokumendi. Registreeritud kviitungi number peab olema täpselt sama, mis on registreeritud veebilehel www.sulikowater.ee

6.1.1. Kui kviitungi number ei ole registreeritud numbriga identne või kui ost ei vasta punktis 3.1. sätestatud tingimustele, on korraldajal õigus auhinda mitte üle anda.

6.2. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 01.10.2021.

6.3. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ SalesProff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel www.sulikowater.ee. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitjad ja anda üle auhinnad. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.4. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel sulikowater.ee või telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).