RED reklaamikampaania „ Kaubamärgi RED loterii” eeskirjad

1. Kampaania korraldaja
Kampania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Laki 6,
Tallinn, Harjumaa 10621, Eesti (edaspidi korraldaja) ettevõtte

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 01.09.2019-
31.10.2019. Registreerumisperiood: 01.09.2019-31.10.2019.

3.2. Osalejad peavad ostma kampaaniaperioodi jooksul korraga kaks (2) mistahes RED šokolaadi toodet, hoidma alles kviitungi ja registreeruma lehel redkampaania.ee

3.3. Ühte kviitungit võib registreerida ainult ühe korra. Osaleja võib registreerida piiramatu arv kviitungeid.

3.4. Registreerumine on võimalik alates 01.09.2019 kl 00:00 kuni 31.10.2019 kl 23:59.
Registreerumine enne või pärast seda ajavahemikku ei ole kehtiv.

4. Auhinnafond

Auhind Arv
IPHONE XR punane 1
RED kinkekomplektid 24
Kokku: 25

Kokku 25 auhinda koguväärtusega 972,96

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Auhinnaloose on kokku 9.

 

Loosimise aeg Loteriiperiood Loteriivõitjate arv ja auhind
09.09.2019 kell 11.00 01.09.2019 kl 00:00 – 08.09.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
16.09.2019 kell 11.00 09.09.2019 kl 00:00 – 15.09.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
23.09.2019 kell 11.00 16.09.2019 kl 00:00 – 29.09.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
30.09.2019 kell 11.00 23.09.2019 kl 00:00 – 29.09.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
07.10.2019 kell 11.00 30.09.2019 kl 00.00 – 06.10.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
14.10.2019 kell 11.00 07.10.2019 kl 00:00 – 13.10.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
21.10.2019 kell 11.00 14.10.2019 kl 00:00 – 20.10.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
28.10.2019 kell 11.00 21.10.2019 kl 00:00 – 27.10.2019 kl 23.59 kaks (2) RED kinkekomplekti
04.11.2019 kell 11.00 01.09.2019 kl 00:00 – 31.10.2019 kl 23.59 üks (1) IPHONE XR punane

kaheksa (8) RED kinkekomplekti

 

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel redkampaania.ee.

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama korraldajale registreeritud kviitungi ja isikut tõendava dokumendi. Registreeritud kviitungi number peab olema täpselt sama, mis on registreeritud veebilehel redkampaania.ee.

6.1.1. Kui kviitungi number ei ole registreeritud numbriga identne või kui ost ei vasta punktis 3.1. sätestatud tingimustele, on korraldajal õigus auhinda mitte üle anda.

6.2. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 30.11.2019.

6.3. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ SalesProff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel redkampaania.ee. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitjad ja anda üle auhinnad. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.4. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel redkampaania.ee või
telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).