RED šokolaadi reklaamikampaania eeskirjad

1. Kampaania korraldaja
Kampaania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Rukki tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306 (edaspidi korraldaja) ettevõtte.

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 13.02 – 04.03.2024. Registreerumisperiood: 13.02 – 04.03.2024

3.2. Osalejad peavad ostma kampaaniaperioodi jooksul vähemalt kaks toodet brändilt RED (2) kauplusest või e-poest www.ostakohe.ee, hoidma alles kviitungi ja registreeruma lehel kampaania.ostakohe.ee

3.3. Ühte kviitungit võib registreerida ainult ühe korra. Osaleja võib registreerida piiramatu arv kviitungeid.

3.4. Registreerumine on võimalik alates 13.02.2024 kl 00:00 kuni 04.03.2024 kl 23:59.

4. Auhinnafond

 

Auhind Arv

Spa pakett kahele Meri Spa hotellis (1 öö + šokolaadimassaaž)

1

RED šokolaadide kinkekotid

10
Kokku: 11

 

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Kampaania peaauhind loositakse välja kuupäeval 05.03.2024. Kampaania vaheauhinnad loositakse välja kahel kuupäeval, milleks on 21.02.2024 ja 28.02.2024

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel kampaania.ostakohe.ee

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama korraldajale registreeritud kviitungi ja isikut tõendava dokumendi. Registreeritud kviitungi number peab olema täpselt sama, mis on registreeritud veebilehel kampaania.ostakohe.ee

6.1.1. Kui kviitungi number ei ole registreeritud numbriga identne või kui ost ei vasta punktis 3.1. sätestatud tingimustele, on korraldajal õigus auhinda mitte üle anda.

6.2. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 01.06.2024.

6.3. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ SalesProff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel kampaania.ostakohe.ee. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitjad ja anda üle auhinnad. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja nõusoleku võtta osalejaga ühendust e-maili teel ning saata osalejale edaspidi ka korraldava ettevõtte poolt uudiskirja. Soovi korral on uudiskirja saamisest õigus alati loobuda klikkides e-maili all olevas väljas.

7.4. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.5. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel kampaania.ostakohe.ee või telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).