Milzu! reklaamikampaania „ Kaubamärgi Milzu! loterii” eeskirjad

1. Kampaania korraldaja
Kampania korraldajaks on OÜ SalesProff, registrikood 12042877, aadress Rukki tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306 (edaspidi korraldaja) ettevõtte.

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja OÜ SalesProff lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 01.09.2021-
31.10.2021. Registreerumisperiood: 01.09.2021-31.10.2021.

3.2. Osalejad peavad ostma kampaaniaperioodi jooksul korraga kaks (2) mistahes Milzu! hommikuhelbeid, hoidma alles kviitungi ja registreeruma lehel www.milzu.ee

3.3. Ühte kviitungit võib registreerida ainult ühe korra. Osaleja võib registreerida piiramatu arv kviitungeid.

3.4. Registreerumine on võimalik alates 01.09.2021 kl 00:00 kuni 31.10.2021 kl 23:59.

4. Auhinnafond

 

Auhind Arv

Lenovo M10 FHD tahvelarvuti 

1

Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekt 

15
Kokku: 16

Kokku 16 auhinda koguväärtusega 350,20€

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 3 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.2. Auhinnaloose on kokku 26.

 

Loosimise aeg Loteriiperiood Loteriivõitjate arv ja auhind
13.09.2021 kell 12.00 01.09.2021 kl 00:00 – 12.09.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
20.09.2021 kell 12.00 13.09.2021 kl 00:00 – 19.09.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
27.09.2021 kell 12.00 20.09.2021 kl 00:00 – 26.09.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
04.10.2021 kell 12.00 27.09.2021 kl 00:00 – 03.10.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
11.10.2021 kell 12.00 04.10.2021 kl 00:00 – 10.10.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
18.10.2021 kell 12.00 11.10.2021 kl 00:00 – 17.10.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
25.10.2021 kell 12.00 18.10.2021 kl 00:00 – 24.10.2021 kl 23.59 kaks (2) Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekte
01.11.2021 kell 12.00 01.09.2021 kl 00:00 – 31.10.2021 kl 23.59 üks (1) Lenovo M10 FHD tahvelarvuti + Milzu! hommikuhelbe kinkekomplekt

 

5.3. Võitjate nimed avaldatakse loosimise päeval hiljemalt kell 23:59 veebilehel www.milzu.ee

5.4. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult registreeritud mobiiltelefoni või e-posti kaudu ühe (1) tööpäeva jooksul pärast loosimist, saates neile sõnumi või e-kirja.

6. Auhindade üleandmine

6.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama korraldajale registreeritud kviitungi ja isikut tõendava dokumendi. Registreeritud kviitungi number peab olema täpselt sama, mis on registreeritud veebilehel www.milzu.ee

6.1.1. Kui kviitungi number ei ole registreeritud numbriga identne või kui ost ei vasta punktis 3.1. sätestatud tingimustele, on korraldajal õigus auhinda mitte üle anda.

6.2. Võitjad võivad auhindu kätte saada ja korraldaja neid üle anda kuni 01.11.2021.

6.3. Kampaanias osalejate võidetud auhindu ei saa võitja taotlusel asendada mis tahes muu auhinnaga ja auhinna väärtust ei maksta välja rahas.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel OÜ SalesProff on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel ja avaldada võitja nimed veebilehel www.milzu.ee. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitjad ja anda üle auhinnad. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega kaasnevad maksud tasub korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud kuupäevadele ja korrale.

7.4. Lisateave kampaania kohta on saadaval veebilehel www.milzu.ee või
telefoni teel +372 656 2885 (töötundidel).